Regler for deltagelse i arrangementer og stævner hos Stella

Vær opmærksom på at der ved de fleste af  Stellas arrangementer kræves medlemsskab af klubben. Ved enkelte arrangementer kan ikke medlemmer deltage mod merbetaling. 

 I Stella bruger vi hovedet og rider altid med hjelm !

Tilmelding til arrangementer er som udgangspunkt altid bindende.  

Tilmelding foregår ved større arrangementer over Sporti, ved mindre over Mobilepay eller bankkonto. Se i pågældende invitation for info vedr betaling/tilmelding.

Framelding til arrangementer/stævner. 

Startgebyret returneres som hovedregel ikke uanset årsag til framelding, og uanset at pladsen afsættes til anden side.

Dog i tilfælde af hestens sygdom kan startgebyret fratrukket et administrationsgebyr på 50 kr.og/eller sporti gebyr -  refunderes, hvis dyrlægeerklæring fremsendes/mailes til stævneleder/ tovholder af arrangementet inden sidste tilmeldingsfrist.

Hvis man har en syg hest og har en dyrlægeerklæring efter sidste tilmeldingsfrist, kan stævnelederen kontaktes, og hvis der stadig er venteliste, og pladsen kan afsættes, kan der ske tilbagebetaling af startgebyr fratrukket 50 kr. og/eller sporti gebyr i administrationsgebyr.

Man kan ikke selv sælge sin plads medmindre dette udtrykkeligt står i invitationen.   

Kursus i Stella regi med klubrabat/børnerabat:

Ved afbud kan kursisten ikke afsætte (sælge) pladsen til anden side, og kursusgebyret refunderes ikke. Stella kan afsætte pladsen til anden side. Kurser med børne- eller klubrabat kan kun komme i betragtning for medlemmer med mindst 4 måneders medlemsskab af Stella.

Weekendkurser og en dages kurser.

Ved afbud har man altid selv ret til at afsætte pladsen til en anden person, som overtager pladsen komplet (tiderne overtages også). Stella/arrangør kan være behjælpelig med oplysninger om personer på en evt venteliste.

Rettidig betaling:

Hvis der på et arrangement står " betaling=tilmelding" så gøres dette for at spare deltagerne for omkostningerne ved Sporti gebyr - hvis nogle medlemmer gentagne gange ikke kan finde ud af det, så udelukkes de fra videre arrangementer med den betalingsform indtil evt skyldigt beløb er udlignet.

Kommunikation vedr arrangementer og stævner

Foregår ALTID over den e-mail adresse der er angivet på invitationen. Vi kan som arrangører IKKE navigere mellem facebook, messenger og sms.

Del siden